8 maig 2013

Presentació de la 5a edició del SoparSolidari per la lluita contra el càncer de Vallformosa

El Sopar Solidari per la lluita contra el càncer és una iniciativa del celler Vallformosa que el divendres 12 de juliol arribarà a la cinquena edició. Aquest és un acte solidari on s’hi sumen molts esforços per part de diferents entitats, empreses i particulars per recollir fons per la lluita contra el càncer. En aquest sentit, des del 2007 Vallformosa manté un acord de col•laboració amb l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i l’any 2011 es va sumar l’associacióAmpert. Aquest és un compromís social adquirit i a la vegada un homenatge a Martí Via i Bertran, director d’operacions de Vallformosa que va morir ara farà cinc anys després d’una llarga lluita contra aquesta malaltia.

Els diners recaptats durant aquest acte solidari aniran destinats en un 80% a l’ICO i en un 20% a Ampert per finançar els següents projectes:

1.Finançar el projecte “Prevenim el càncer i apostem per la vida” de l’ICO. És un projecte que es troba orientat a sensibilitzar als ciutadans en la importància de participar en els programes de prevenció, i a involucrar als professionals en la realització d’accions per reduir el impacte del càncer en la comunitat.

2.Finançar el transport dels pacients des del seu domicili fins al centre Duran iReynalson seran tractatsa travésde l’Associació Ampert.