Història

Per què AMPERT?

AMPERT va sorgir al setembre del 2005 com a una necessitat concreta de fer “quelcom més” per combatre aquesta malaltia anomenada càncer, que afecta cada dia a major nombre de persones, entre elles la nostra estimada i enyorada Amparo Pérez Trotonda (AMPERT), per molts l’Empar. Efectivament, l’impuls que va posar en marxa aquesta associació va ser el de perpetuar la lluita contra aquesta malaltia que durant sis anys l’Amparo va portar de forma admirable.

Breument, fer memòria de la personalitat de l’Empar tal i com va quedar reflectida en les diverses veus de la comarca a la seva mort. L’Empar era molt coneguda a la vila per la seva vessant solidària ja que va ser una de les persones fundadores del grup de l’alt Penedès d’Amnistia Internacional i una col·laboradora incondicional ,malgrat les limitacions de la malaltia. Va treballar a l’Escola Municipal d’arts Arsenal, de Vilafranca, on hi estava implicada molt més enllà del seu càrrec com a secretària, i també va estar vinculada a l’Associació de Veïns del barri Molí d’en Rovira. Fins al darrer dia va mantenir la força i la il·lusió de viure.

Aquest tarannà obert, lluitador, solidari i constructiu voldríem que fos l’eix essencial de la nostra associació. La proposta de treball que presentem vol ser la continuació de la lluita ferma i positiva de l’Empar contra les injustícies socials, doncs el càncer no deixa de ser una injustícia social més.

Volem sumar esforços per millorar la qualitat de l’atenció donada als pacients oncològics, abarcant les diferents fases de la malaltia: des del suport en el moment del diagnòstic, a facilitar l’administració dels tractaments actius que combaten directament la malaltia, a pal·liar les necessitats que acompanyen i se’n deriven, i per últim a acompanyar el pacient i la família en les fases finals de la malaltia.

Un tret diferencial de la nostra associació és el fet de comptar amb el recolzament dels professionals que tracten directament amb els pacients oncològics a la nostra comarca, tant del servei d’Oncologia com del servei de Cures Pal·liatives.

Els fins de l’associació són aportar i fer millores concretes que arribin directament al pacient oncològic i a les persones del seu entorn més immediat.

Els projectes prioritaris de l’associació són:
· Donar suport al pacient en tractament actiu de quimioteràpia o radioteràpia;
· Millorar l’infrastructura del PADES;
· Potenciar la participació de la població sana en el programa de cribatge pel diagnòstic precoç en càncer de mama
· Fomentarem un transport al servei dels pacients de la comarca
· Formarem i prepararem un equip de voluntaris especialitzats
· Reclamarem i facilitarem l’obtenció d’un psicooncòleg per als malalts i familiars.