Presentació

AMPERT

AMPERT som una associació que treballem per millorar la qualitat d’atenció donada als malalts que pateixen càncer durant les diferents fases de la malaltia.

El nostre àmbit d’actuació és comarcal, donant cobertura a qualsevol habitant dels 27 municipis de l’Alt Penedès afectats per càncer que necessiten fer tractaments de radioteràpia.

El projecte principal actual d’AMPERT és oferir el servei de transport i acompanyament de les persones malaltes de càncer. Es tracta d’un transport col.lectiu per a malalts de càncer de l’Alt Penedès, amb necessitat de tractament de radioteràpia, i compte amb el seguiment mèdic des de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès i suport de voluntariat de la Creu Roja.

Document: Fulletó Què és AMPERT (1.63 MB)